bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi

09.06.2020 r. 

Ogłoszenie wyników zamówienia na usługi społeczne – dwudaniowe obiady

27.12.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2019 r.", został wybrany następujący Wykonawca: Pan Andrzej Brzeziński Usługi Pogrzebowe „KOMUS” ,
ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

20.02.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2017 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Zakład Pogrzebowy Mysłek Marcin z siedzibą w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 1, 49-305 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

31.12.2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2016 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Zakład "GRANTEX" Czesław Buczkiewicz Centrum Usług Pogrzebowych ul. Starobrzeska 16, 49-305 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

31.12.2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "
„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2015 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Zakład Pogrzebowy Marcin Mysłek z siedzibą w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej 1.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

4.11.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "
„Zajęcia socjoterapeutyczne, w czasie trzydniowego wyjazdu do Zakopanego dla 15 pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy w Brzegu - uczestników projektu systemowego pn. „Twój krok do lepszego jutra”realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM reprezentowane przez prezesa Pana Roberta Hejmana oraz skarbnika Panią Leokadię Skoczek
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

18.10.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: " Zakup artykułów do terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy w Brzeg" realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku oferty cenowej.

25.09.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zajęcia usprawniające psychoruchowo - terapeuta", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Jarosław Kulbat - KULBAT KONSULTING, ul. Robotnicza 16/5, 49-300 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zakup sprzętu do ćwiczeń usprawniających psychoruchowo" realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta:Team Sport s.c., ul. Reja 4, 49-300 Brzeg.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zakup sprzętu do ćwiczeń usprawniających psychoruchowo" realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku oferty cenowej.

24.09.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Zajęcia usprawniające psychoruchowo", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Dariusz Banik.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

13.08.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Usługa cateringowa", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM reprezentowane przez prezesa Pana Roberta Hejmana.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

24.07.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Poradnictwo zawodowe", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pani Aleksandra Dróżdż.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe - prawnik", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Przemysław Sandurski.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe - psycholog", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Sebastian Pluta.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: "Szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej", realizowanego w ramach projektu "Twój krok do lepszego jutra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana następująca oferta: Pan Andrzej Wojnarowski.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny oferty.

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 09.06.2020
Podpisał: Sebastian Matuszewski
Dokument z dnia: 08.01.2013
Dokument oglądany razy: 17 811