bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych do MOPS Brzeg, Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na platformie ePUAP:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS Brzeg

Umożliwia ona zgodnie z art. 63 par.1 K.P.A. wnoszenie wniosków i podań (żądań, wyjaśnień, odwołań).

Aby złożyć dokument w formie elektronicznej do ośrodka niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Jeżeli chcesz założyć konto kliknij TUTAJ. Instrukcje użytkowania platformy ePUAP znajdują się dostępne są na platformie ePUAP.

WSZELKIE PODANIA, WNIOSKI ITP. PRZESŁANE NA INNE ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ NIŻ ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane także na adres e-mail: mops@brzeg.pl  (zaznaczamy jednak, iż po przesłaniu wniosku na ten adres nadawca nie otrzyma urzędowego poświadczenia odbioru).

Wszystkie dokumenty elektroniczne przesłane na ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (wyjątki patrz niżej: wnioski, które nie muszą być podpisane) lub profilem zaufanym ePUAP. Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników.

Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF, ODT
XLS, ODS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

UWAGA !!!: Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie itp.) będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski, które nie muszą być podpisane:
- wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP nadawca otrzyma stosowne potwierdzenie mówiące o tym, że wniosek wpłynął do ośrodka.Opublikował: Paweł Ogrodnik
Publikacja dnia: 31.01.2014
Podpisał: Sebastian Matuszewski
Dokument z dnia: 20.02.2013
Dokument oglądany razy: 4 152